जिल्हा परिषदे विषयी        
       प्रशासन                            
       मान्यवर                          
       पदाधिकारी व सदस्य        
       सूची                                
       सार्वजनिक सुट्ट्या              
       अंदाजपत्रक                    
       ई-निविदा                         
       नाविन्यपुर्ण उपक्रम            
       नागरिकांची सनद        
       शासन निर्णय                    
       विभाग व योजना                    
भरती परीक्षा निकाल

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)


पशुधन पर्यवेक्षक


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ


तारतंत्री


कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)


वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)


आरोग्य पर्यवेक्षक


विस्तार अधिकारी (कृषी)


कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)सर्व निकाल पहा
              
    © हे जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग (zpsindhudurg.maharashtra.gov.in) अधिकृत संकेतस्थळ आहे.   सर्व अधिकार राखीव. Web Counter
 
 
Develop & Design By : Ms.Yashashri Mayekar, C.
ZP Sindhudurg Co-ordinator: Mr.Suyog Dixit, Mr. Mahesh Chavan
ABOUT SSL CERTIFICATES